Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Lund.

Lunds sjukhusområde

Sjukhusområdet i Lund är en central del i regionens omfattande utveckling av sjukvården, där det kommande universitetssjukhuset kommer ha ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Vården kommer i än högre grad bedrivas integrerad med forskning och utbildning.

Detta händer på sjukhusområdet:

Traumacenter

Beslut har tagits om att förlägga traumacenter för södra Sverige i Lund. Sjukhusområdet uppfyller kvalitetskriterier för traumavård. Här finns sedan tidigare södra Sveriges enda befintliga neurokirurgiska verksamhet för svårt skadade patienter, thorax- och barnkirurgisk verksamhet, och sjukhuset har även en helikopterplatta.

Laboratoriemedicinskt centrum

Det pågår en utredning kring ett framtida laboratoriemedicinskt centrum. Det handlar om ett mikrobiologiskt superlaboratorium som både kompetensmässigt och tekniskt håller internationell toppklass och som planeras vara klart 2020.

Reservkraftsanläggning

En ny reservkraftsanläggning ska vara färdigbyggd och klar att tas i drift 2017.  Reservkraften ska tillgodose sjukhusets elförsörjning när det gäller driftsäkerhet och tillgänglig effekt. Det innebär att all vårdverksamhet ska fungera fullt funktionellt alla dygnets timmar även vid elavbrott.

Framtidsplan

En översiktlig plan ska titta på sjukhusområdet idag och i framtiden, vad gäller bebyggelse, teknisk infra­struktur, trafikflöden, integration med staden och grön­områden. En viktigt del är också hur den kommande spårvägen med hållplats vid sjukhuset påverkar sjukhusområdet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter