Person surfar in på 1177.se med sin smarta telefon

E-hälsa och nya e-tjänster

Digital kommunikationsteknik skapar nya möjligheter för vården. Så kallad e-hälsa bidrar till att patienterna får inblick i vården och större inflytande över sin behandling.

Allt fler använder smarta mobiltelefoner och surfplattor i sin vardag. För de flesta blir det möjligt att koppla upp sig var som helst och när de vill. Det skapar förutsättningar för e-hälsa, vård som tar hjälp av digital kommunikationsteknik.

Nya e-tjänster 2016

Redan idag kan du via 1177.se och 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter) förnya recept och beställa eller avboka tid på de flesta vårdcentraler i Skåne.

Under 2016 införs en rad nya e-tjänster:

  • Tjänsten Journal kommer under året att utökas med mödrahälsovårdens journaluppgifter och med resultat från röntgenundersökningar.
  • Tidbok online ger möjlighet att boka och avboka vissa tider inom Primärvården och hos Folktandvården. Även specialistvården kommer att erbjuda Tidbok online under senare delen av 2016.
  • Stöd och behandling via nätet ger möjlighet till bland annat behandling med KBT (kognitiv beteendeterapi) på nätet.
  • Fler mottagningar erbjuder ytterligare tjänster för att patienten ska kunna ställa frågor och ha en kontakt med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

E-tjänster på 1177.se

Logga in till e-tjänsterna via 1177.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter