Ängelholms sjukhus

Hälsostaden Ängelholm

Projektet Hälsostaden i Ängelholm skapar en gemensam organisation för Region Skånes vård och kommunens omsorg, så kallad sömlös sjukvård, för att förbättra patienternas vardag.

Hälsostaden är ett treårigt pilotprojekt som startade hösten 2013. Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och sjukhusbunden specialistvård i Region Skåne. Verksamheten finns på Ängelholms sjukhus.

Projektets huvudmål är att öka tillgängligheten, erbjuda vård och omsorg på rätt nivå samt förbättra patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Lägre trösklar och bättre flöden

Med projektet Hälsostaden flyttar delar av Ängelholms kommuns omsorg in på sjukhusområdet. Då suddas gränserna mellan kommunens omsorg och Region Skånes sjukvård ut, vilket gör det lättare för patienterna.

Mobilt akutteam för hembesök

Hälsostadens mobila akutteam är en satsning för samverkan inom Hälsostaden. Teamet består av läkare, sjuksköterska och koordinator (biståndshandläggare).

Två av målen med Hälsostadens mobila akutteam är att underlätta sjukvården för patienterna och att undvika onödiga inskrivningar på sjukhuset.

600 medarbetare

500 av Hälsostadens medarbetare kommer från sjukhuset, 65 från primärvården och 35 från den kommunala vård- och omsorgsverksamheten.

Här finns bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biomedicinska analytiker.

Tillsammans jobbar de för att skapa nya arbetssätt som underlättar samarbeten och förbättrar patienternas vardag.

Gemensam organisation

Projekt Hälsostaden är en egen verksamhet direkt underställd regionledningen med en styrgrupp som består av representanter från Region Skåne, Ängelholms kommun och Hälsostaden AB. Hälsostaden AB är bolaget som äger fastigheterna inom Ängelholms sjukhusområde.

Se film om Hälsostaden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter