Så förbättrar vi sjukvården. E-hälsa, forskning, fastigheter.

Utveckling av vården

Skånes befolkning ökar för varje år och behovet av vård växer. Det ställer krav på Region Skåne att utveckla hälso- och sjukvården. 

För att möta framtidens vårdbehov gör vi flera förbättringar. Vi bygger ut sjukhus, utvecklar nya behandlingsmetoder och gör organisatoriska förändringar för att patienterna smidigare ska kunna röra sig mellan olika typer av vård – så kallad sömlös sjukvård.

Digital teknik gör det redan nu möjligt att boka eller förnya recept på nätet. E-tjänster som dessa kommer att öka allt eftersom tekniken utvecklas. Det leder till att patienter blir mer delaktiga, får större inblick och ställer krav på vården.

Delaktiga och välinformerade patienter

I Region Skånes framtidsplanering ser vi att patienternas ställning och inflytande stärks och att sjukvården utvecklar ett serviceinriktat tankesätt.

Vi utvecklar i allt högre grad vården tillsammans med patienterna. Då kan vi möta deras behov och förväntningar och erbjuda en effektiv, patientsäker och flexibel vård med hög kvalitet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter