Så styrs tandvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för bedömning av det samlade behovet av tandvård i Skåne och för att formulera uppdrag för tandvården i Skåne.

Det är också hälso- och sjukvårdsnämnden som beslutar i frågor som rör tandvården.

Du hittar dagordningar och protokoll från det politiska arbetet på hälso- och sjukvårdsnämndens sida. Här kan du följa aktuella frågor och beslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Påverka hur vi utformar tandvården

Som patient och som medborgare har du flera olika möjligheter att påverka hur Region Skåne utformar tandvården.

Ytterst påverkar du utformningen av tandvården genom hur du röstar till regionfullmäktige vart fjärde år, men du kan även framföra dina synpunkter och frågor genom att kontakta politikerna direkt via telefon eller e-post eller genom att delta i olika former av medborgardialoger och brukarsamverkan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter