Barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar i Sverige har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 19. Du som bor i Skåne väljer själv vilken tandvårdsenhet du vill gå till med ditt barn. Har du fyllt 18 år väljer du själv.

För att du ska få kostnadsfri barn- och ungdomstandvård måste du välja en tandvårdsenhet som har avtal med Region Skåne.

På 1177.se kan du se vilka tandvårdsenheter som Region Skåne har tecknat avtal med. Här finns även information om de olika tandvårdsenheternas öppettider och service.

Du kan byta tandvårdsenhet när du vill, till exempel om du flyttar eller inte är nöjd.

Möjligheten att själv välja vilken tandvårdsenhet du vill gå till styrs av Lagen om valfrihet (LOV).

För att välja tandvårdsenhet fyller du i en valblankett och skickar eller lämnar till den tandvårdsenhet du valt. Det går också bra att hämta valblanketten på tandvårdsenheten. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter