Sjukhus

I Skåne finns sjukhus på tio orter. Här finns såväl universitetssjukhus och akutsjukhus som närsjukhus med olika typer av vård och specialiteter.

Sjukhusens egna webbplatser

Universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund är det tredje största av Sveriges sju universitetssjukhus och ett av landets största akutsjukhus.

Universitetssjukhuset har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. Sjukhuset bedriver även högspecialiserad vård.

Anslutet till Lunds universitet

Det som skiljer ett universitetssjukhus från andra sjukhus i Region Skåne är att det är anslutet till Lunds universitet. Universitetet och sjukhuset bedriver tillsammans forskning och utbildning av läkare.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Helsingborgs lasarett har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. På akutmottagningarna tar vi hand om svårt sjuka patienter med till exempel bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador och djupa sårskador.

Akutsjukhusen bedriver även specialiserad vård inom öppen och sluten vård.

Närsjukhus

Närsjukhus är mindre sjukhus som finns på flera håll i Skåne. De har profilerat sig inom vissa specialiteter och fokuserar främst på planerad vård, till exempel vissa typer av operationer. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter