Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR)

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till rehabilitering i landsbygdsmiljö med målet förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång i arbete. Rehabiliteringen riktar sig till sjukskrivna patienter och är ett komplement till den medicinska vården.

Alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar i Skåne har möjlighet att registrera sig för att kunna erbjuda sina patienter NUR. Vårdmottagningen remitterar och har det medicinska ansvaret för patienten under hela rehabiliteringsperioden på NUR-gården.

Vistelse på gård 

Gårdarna har verksamhet med eller utan djur. Patienterna deltar, kravlöst och allt efter ork och förmåga, i de aktiviteter som för dagen erbjuds på gården. Rehabiliteringen pågår fyra timmar per dag, tre dagar i veckan under åtta veckor.

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd baseras på forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp.

Gårdar som ingår i naturunderstödd rehabilitering

I naturunderstödd rehabilitering är Skåne uppdelat på fem geografiska områden, med två gårdar i varje område. Dessa gårdar är:

  • Kvidinge park och rehabträdgård, Kvidinge
  • Stall Vitavillan, Nyhamnsläge
  • Vårgård Oröd, Broby
  • Brostorps gård, Tollarp
  • Källstorps gård, Svalöv
  • Humlamaden rehab, Veberöd
  • Framnäs gård, Trelleborg
  • Kungshaga gård, Höllviken
  • Granlidens rehabträdgård, Ludvigsborg
  • Til lyst, Sjöbo

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter