Konst i våra byggnader

I samband med ny- och ombyggnationer av våra sjukhus och kontor avsätter vi också pengar för den konstnärliga gestaltningen.

Det övergripande målet är att skapa en estetisk, inspirerande och hälsobringande miljö för patienter, personal och anhöriga. Konst kan vara tankeväckande, skänka glädje, omsorg och ge positiv energi. Konst kan göra skillnad.

Redan på ritningsstadiet är Region Skånes konstservice med och planerar den konstnärlig gestaltningen. Detta görs i samråd med byggprojektledare, arkitekter och verksamhetsansvariga.

Teman för gestaltningen

Ofta sätts ett tema som får prägla den konstnärliga gestaltningen i byggnaden.

När nya strålbehandlingshuset på Skånes universitetssjukhus i Lund byggdes var temat för konsten till exempel ”Ljus, lätthet, liv, hopp och lekfullhet - transparens och minimalism, färgstarkt och reflektivt”. Det resulterade bland annat i Aleksandra Stratimirovics ljuskonstverk varierat i sex behandlingsrum.

På akut- och infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, var temat för konsten livet, naturen, det organiska och lekfulla, vilket bland annat märks i Monica Goras skulpturer vid entrén.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter