Artoteket

För många barn är sjukhusvistelsen en utsatt situation. Att låna ett konstverk blir ett sätt att själv påverka sin vårdmiljö, något många upplever som positivt.

Barn och unga som är inlagda på Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad och på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund kan låna konstverk från Region Skånes artotek och ha vid sin säng under sjukhusvistelsen.

Förutom att stärka patienternas självkänsla kan konstverken ibland även underlätta kommunikationen mellan personalen, patienterna och de anhöriga.

Presentationer av konstverken

Konstverken – grafiska tryck, skulptur, måleri, fotografi, teckning och textil - finns samlade på ett och samma ställe på respektive sjukhus.

De finns även presenterade i en pärm tillsammans med en presentation av konstnären och ett pedagogiskt material. Varje sjukhus har cirka 15 konstverk i sitt artotek.

Konstverken i Artoteket ingår i Region Skånes konstsamling.

Låna ett konstverk från Artoteket

Skånes universitetssjukhus Malmö 

Konstverken finns i matsalen på Barnavdelning 1. Här finns även ett utlåningssystem, som gör att patienterna kan låna själva. Barnbibliotekarien från sjukhusbiblioteket lånar dessutom ut verk under sin bokvagnsrond.

Skånes universitetssjukhus Lund 

Verken finns i BUS-biblioteket. Kontakta barnbiblioteket, lekterapin eller sjukhusskolan för att låna.

Helsingborgs lasarett 

Verken hänger på väggen mittemot patientmatsalen på barnavdelningen. Här finns även ett utlåningssystem, som gör att patienterna kan låna själva.

Centralsjukhuset i Kristianstad

Konstverken finns i patientmatsalen på barnavdelningen. Här finns även ett utlåningssystem, som gör att patienterna kan låna själva.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter