Kultur, hälsa och livskvalitet

Region Skåne är långt framme i arbetet om hur kultur på olika sätt kan verka hälsofrämjande och rehabiliterande.

Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller andra aktiviteter som bidrar till hälsa och livskvalitet.

Region Skåne arbetar med kultur i vården inom olika områden, främst inom barn- och ungdomssjukvård, psykiatri och äldreomsorg.

Kultur ger flera positiva effekter

Forskning visar att kultur av olika slag kan hjälpa människor att snabbare bli friska och återhämta sig från en sjukdom. Kultur kan förkorta vårdtider och minska behovet av mediciner.

Forskning visar också att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Strategi för framtida satsningar

Region Skåne har arbetat med insatser kring kultur i vården i närmare tio år. I ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden har vi tagit fram en strategi för hur vi kan utveckla vårt arbete med kultur i vården långsiktigt.

Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2015-2020 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter