Barn i badbassäng med simring

Hälsa och livsstil

Region Skåne arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och bedriver även olika former av folkhälsoarbete för att ta reda på mer om hur du som bor i Skåne lever och mår.

De flesta skåningar mår bra, men det finns stora skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper och mellan olika geografiska områden.

Rökning och övervikt är två områden där Skåne utmärker sig negativt. Båda medför lidande för den enskilde, men också långsiktig belastning för hälso- och sjukvården. Därför satsar Region Skåne mycket på förebyggande åtgärder inom dessa områden. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter